Zabezpečujeme objektívny výsledok inventúry a neobmedzujeme prevádzku

Sprehľadníme označenie a evidenciu majetku a pripravíme Vám podklad pre účtovnú závierku

Zabezpečíme nezávislý, odborný a objektívny dohľad nad inventúrou realizovanou vašim personálom a vašim procesom

.

 Realizujeme remodeling predajne (prestavbu sortimentu) alebo prípravu novej predajne ku otvoreniu

 

Realizujeme cenovkový audit (vyhodnotenie správnosti označenia tovaru správnymi cenami)