INVENTARIZÁCIA MAJETKU

Inventura

Na základe povinnosti realizovať inventarizáciu majetku podľa § 29, zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve ponúkame službu INVENTARIZÁCIA MAJETKU. Jedná sa o outsourcovanú profesionálnu službu prostredníctvom, ktoré sme schopní a ponúkame Vám inventarizáciu hmotného a drobného hmotného majetku. K inventarizácii majetku používame vlastných pracovníkov, vlastný software, hardware a know-how. Celý proces inventarizácie a označenie majetku, Vám zjednodušíme, zrýchlime a sprehľadníme tak, aby Vás nič neprekvapilo.

BENEFITY INVENTARIZÁCIE MAJETKU:

  • pomôžeme Vám vytvoriť vnútropodnikovú smernicu pre inventarizáciu majetk
  • označíme hmotný majetok inventarizačnými štítkami s čiarovými kódmi, ktoré zjednodušia každoročnú inventarizáciu a sprehľadnia pohyb majetku v rámci firmy
  • spracujeme výsledok inventarizácie do prehľadného reportu
  • výsledok inventarizácie do 2 hodín po ukončení
  • inventarizácia majetku vykonaná externou firmou zaisťuje objektívny výstup
  • Vaši pracovníci nie sú zamestnaní inventarizáciou majetku a venujú sa činnostiam prinášajúcim Vám zisk