Činnosť audítora inventúr

Audit Inventur

Hlavným dôvodom prečo si nechať zaistiť audit inventúr je objektívny a nezávislý dohľad nad realizáciou inventúry vlastným personálom. Audítor kontroluje či inventúra zásob alebo majetku prebieha procesne správnym spôsobom, identifikuje prípadné riziká nesprávneho napočítania a či výsledok inventúry je v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Audítor je Vašou zárukou kompetentnosti, objektívneho a správneho výsledku inventúry.

 BENEFITY AUDITU Inventúry: 

  • Nezávislý dohľad nad fyzickými zásobami Vašej pobočky
  • Objektívny názor skúseného pracovníka v oblasti inventúr
  • Podrobná správa obsahujúca všetky záznamy, ktoré potrebujete nezávisle sledovať