Audit cenoviek

Audit cenovek

Na základe platnej legislatívy musí byť každý tovar označený cenou a predajca musí zároveň zabezpečiť predaj daného tovaru za uvedenú cenu (dohľad a kontrolu tohto zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia). Nezanedbateľný aspekt tvorí aj spokojnosť Vašich zákazníkov s cenami a označením tovaru správnymi cenovkami.

  BENEFITY AUDITU cenoviek:

  • komplexná kontrola správnosti cenoviek vo Vašom obchode prostredníctvom našich zariadení
  • Vaši zamestnanci nemusia vykonávať cenovú kontrolu vykonáme to za nich
  • náš špeciálne vyvinutý softvér zaručuje efektívny cenový audit
  • komplexné riešenie cenového auditu od získania dát, tlač až po umiestnenie na predajňu