Asistovaná inventúra

Inventura

Z dôvodu, že niektorí naši klienti preferujú vlastný manažment inventúry, ponúkame alternatívu tzv. "Asistovanej inventúry". Jedná sa o sprostredkovanie personálu pre vykonanie inventúry. Inventúra a jej organizácia je plne v réžii klienta.

 BENEFITY ASISTOVANÉ INVENTURY:

  • eliminácia práce s náborom brigádnikov na inventúru
  • jednoduché preškolenie (jedná sa o pracovníkov, ktorí inventúru vykonávajú pravidelne a poznajú princípy inventúry)
  • znalosť sortimentu a rôznych špecifík sortimentov
  • eliminácia administratívne práce s podpisovaním zmlúv s jednorazovými brigádnikov
  • rýchlosť počítania as tým spojená úspora mzdových nákladov na inventúru (skúsený pracovník je schopný spočítať v priemere položky 2x rýchlejšie za hodinu ako neskúsený pracovník)
  • Naša spoločnosť je zameraná na inventarizáciu tovaru, máme rozsiahlu databázu pracovníkovi, čím dosahujeme vyššiu kvalitu ako personálna agentúra. Vykonáme vždy danú službu v dopredu odsúhlasenom termíne..