Prečo realizovať inventúru s firmou Store Invent?

Inventura majetku, inventura zboží, cenový audit , remodeling prodejen

Uvedomujeme si, že pre našich klientov je inventúra tovaru veľmi dôležitá súčasť ich biznisu pre efektívne riadenie zásob.Mnohokrát na tento proces nie je dostatok zaškolených pracovníkov, ktorí by inventúru vykonali bez toho, aby to nezasiahlo plynulý chod prevádzky.

Okrem prevádzkovej náročnosti vznikajú spoločnostiam aj finančné náklady na realizáciu inventúr tovaru. Medzi tieto náklady patria mzdy a odvody zamestnancov na prípravu, realizáciu a vyhodnotenie inventúr, príplatky za nočné zmeny, cestovné náklady, amortizácia vlastnej techniky, náklady na zakúpenie alebo prenájom softvéru a hardvéru, údržba a opravy hardware, štruktúra manažérov centrálnej kancelárie spravujúcich agendu inventúr, drobné náklady na spotrebný materiál a ďalšie „skryté náklady“....

Naším hlavným mottom a poslaním je oslobodenie klientov od tejto zložitej a časovo náročnej činnosti. Hlavnou výhodou je zaškolený tím pracovníkov s vlastnými zariadeniami, prostredníctvom ktorých sme schopní Vám doručiť presný a objektívny výsledok.

Finančné benefity

• Inventarizácia prebieha mimo otváracích hodín prevádzok klienta
• Úspora nákladov na obstaranie alebo aktualizáciu softvéru
• Odstránenie nákladov za nadčasové hodiny a prácu v noci
• Bez nutnosti obstarania špeciálnej techniky na vykonávanie inventúr, spotrebného materiálu atď.
• Odpadajú logistické náklady na prepravu vlastných osôb a techniky

Prínosy pre našich klientov

• Zamestnanci našich klientov sa môžu venovať svojej práci a udržiavať obchodné jednotky v perfektnom stave pre zákazníkov
• Rýchle prevedenie inventúry s minimálnym dopadom na prevádzku jednotky
• Po vykonaní inventúry je predajňa uprataná a tovar zarovnaný presne podľa požiadaviek zákazníka

Efektívne riadenie zásob

• Objektívne a presné výsledky
• Spracovanie reportov a výstupov z inventúry
• Investigácia rozdielov oproti účtovnému stavu zásob po skončení fyzickej inventarizácie